logo
TYT COĞRAFYA
DENEME SINAVI -2-
1.
Bir ülkenin Başlangıç Paraleli ve Başlangıç Meridyenine göre yerinin belirlenmesine matematik konum

denir. Matematik konumları sonucu ülkeler arasında farklı bir takım özellikler görülmektedir. Aşağıda

bazı ülkeler ve bu ülkelere ait özellikler verilmiştir.

Verilen özelliklerden hangisi Matematik konumla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" İspanya'da aynı anda birden fazla mevsim özellikleri yaşanır.
Soru Açıklaması
2.
Kanada'da buzul göllerinin deniz seviyesinde olması, Türkiye'de ise dağların yüksek kesimlerinde bulunması bu iki ülkenin hangi özelliklerinin farklı olmasıyla açıklanır?
Doğru Cevap: "A" Enlem
Soru Açıklaması
3.
Deniz suyu tuzluluğunun Kızıldeniz'de %43, Akdenizde %38, Baltık Denizinde ise, %1 olması aşağıdaki yargılarından hangisini destekleyen bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" Sıcaklığın enleme göre değişikliğine
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi belirtilen yerlerin özel konumuyla açıklanamaz?
Doğru Cevap: "C" Antartika'da buzulların geniş yer kaplaması
Soru Açıklaması
5.
Yıl içinde aydınlanma süreleri eşit olan iki noktanın hangi özellikleri farklı olabilir?
Doğru Cevap: "C" Günlük sıcaklık farkları
Soru Açıklaması
6.
Güneş ışınlarının Kuzey Kutup dairesine teğet geçtiği bir tarihte,40°Kuzey enlemi güneş ışınlarını kaç derecelik açıyla alır?
Doğru Cevap: "C" 26° 33'
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisinin yardımı ile bir yerin enlemi hakkında bilgi edinmek mümkündür?
Doğru Cevap: "E" Öğlen vakti güneş ışınlarının düşme açısı
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki verilenlerden hangisinin bugünkü yeri değiştirilerek Dünya'nın herhangi bir bölgesinden geçtiği düşünülebilir?
Doğru Cevap: "E" Başlangıç meridyeninin
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi enlemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "E" İç Anadolu Bölgesi'nin, Doğu Anadolu Bölgesi'nden sıcak olması
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkede aynı tarihte farklı iklimlerin görüldüğünü söyleyen bir gözlemci, bu durumu aşağıdakilerden hangisi ile açıklayabilir?
Doğru Cevap: "A" Özel konumun etkisiyle
Soru Açıklaması
         
logo
TYT COĞRAFYA
DENEME SINAVI -2-
11.
Güneş ışınlarının Güney yarımkürenin sonbahar ekinoksunda ulaşılabildiği en son enlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 90° Güney
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yalnızca özel konumla açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Güneydoğu Asya'da muson ikliminin görülmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıda verilen enlemlerden hangisinde sıcaklık-bakı ilişkisi yıl içinde değişkenlik gösterir?
Doğru Cevap: "E" 10° Kuzey
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisinin Ekvator'dan kutuplara doğru azaldığı söylenemez?
Doğru Cevap: "E" Yerçekimi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

TYT COĞRAFYA Deneme Sınavı -2-

 

14 Sorudan oluşmakta 20 Dk süre verilmiştir. Başarılar Dileriz.