logo
TYT COĞRAFYA
DENEME SINAVI -1-
1.
Aşağıdakilerden hangisi doğanın insan yaşamı üzerine olumlu etkisine örnek gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Akarsuların taşıdıkları toprakların deniz kıyısında biriktirmesi
Soru Açıklaması
2.
Nüfusun yeryüzünde dağılışı incelendiğinde; bazı yerlerin sık, bazı yerlerin ise seyrek nüfuslu olduğu

görülmüştür.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun nedenleri arasında sayılmaz?
Doğru Cevap: "D" Gündüz uzunluklarının farklı olması
Soru Açıklaması
3.
Coğrafya bilimi yeryuvarlağını dört ana unsura ayırarak inceler. Bu unsurlardan biri canlılar küresi (biyosfer)'dir.

Aşağıdaki coğrafya konularından hangisi biyosfer ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Kayaç türlerinin toprak oluşumunda önemli olması
Soru Açıklaması
4.
İnsanın yeryüzündeki bilgileri artıkça adeta doğa ve insan arasında üstünlük yarışı başlamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğal engellere karşı meydana getirdiği üstünlüklerden

biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Türkiye'de doğuya gittikçe nüfusun azalması
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "D" III. ve IV.
Soru Açıklaması
(I)Akdeniz ikliminde zeytin-incir-turunçgil gibi tarım ürünleri yetişir.

(II)Bu ürünlerin yetişebilmesi için sıcaklık 0°C nin altına düşmemelidir.

(III)Türkiye'de incirin %80'i Ege Bölgesinde yetişir.

(IV)Edremit,Ayvalık,Gemlik ve Mudanya sofralık zeytin üretiminde öndedir.(V)Turunçgil ise önemli bir

ihraç ürünümüzdür.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde coğrafyanın dağılış ilkesi kullanılmıştır?
6.
Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya etkisine örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "E" Ateşin bulunması
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki yerlerden hangisinde havadaki oksijenin daha fazla olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Ormanlık alanlarda
Soru Açıklaması
8.
Doğa ile insan sürekli etkileşim içindedir. Doğal unsurların insan yaşamı üzerindeki etkisi çok büyüktür.

Buna göre, aşağıdaki doğal unsurlardan hangisinin insan yaşamı üzerindeki etkisinin

daha fazla olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "D" İklim olaylarının
Soru Açıklaması
9.
Çevremizi korumak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz?
Doğru Cevap: "E" Suni gübre kullanımını artırmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi doğal unsur içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Cam
Soru Açıklaması
         
logo
TYT COĞRAFYA
DENEME SINAVI -1-
11.
Aşağıda verilen bölgelerin hangisinde muhteşem dörtlüden biri olan Hidrosfer daha az yer kaplamaktadır?
Doğru Cevap: "E" Kuzey Afrika
Soru Açıklaması
12.
Sıcaklık, rüzgar, yağış, kayaçlar, bitkiler, doğal unsur ve doğal olaylardan bazılarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi farklı bir doğal unsur veya doğal olay ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" İç Anadolu'da kerpiç evlerin yaygın olması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki yörelerden hangisinde doğal çevrenin insan yaşamı üzerindeki olumsuz etkisi


daha azdır?
Doğru Cevap: "A" Avrupa'nın güneyinde
Soru Açıklaması
14.
Ekvatoral bölgedeki Amazon'da yaşayan bir bireyin yaptığı aşağıdaki tespitlerden hangisi


yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yaz mevsimi sıcak ve kuraktır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

TYT COĞRAFYA Deneme Sınavı -1-

 

14 Sorudan oluşmakta 20 Dk süre verilmiştir. Başarılar Dileriz.