logo
LGS TÜRKÇE
DENEME SINAVI -1-
1.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “konuşmak”sözcüğü “Bir konuda karşılıklı söz etmek, sohbet etmek” anlamıyla kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Okul sonrası arkadaşlarla bir araya gelip şiir ve edebiyat konuşuyoruz.
Soru Açıklaması
2.
“Başka bir insanın mutluluğu, güvenliği ve gelişimi bizim için kendi mutluluğumuz, güvenliğimiz ve gelişimimiz kadar önemli hale geldiğinde sevgi
vardır.” Halil Cibran
Sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Başkalarının menfaatini de kendi menfaatimiz kadar düşündüğümüzde sevgi var demektir.
Soru Açıklaması
3.
Hangi rüzgâr alıp götürdü, bilmem
Kendini ateşte yakanlarımı
Dostlarımı geri verin uzaklar
Her seher semaya akanlarımı
Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Özlem
Soru Açıklaması
4.
Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden
çıkarılabilen anlama örtülü anlam denir.
Bu açıklamaya göre hangisinde örtülü anlama başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" Ahmet dün yine kaza yapmış.
Soru Açıklaması
5.
Yazı, bir kişi tarafından, kısa bir zamanda icat edilmemiştir. Yazı insanoğlunun ortak malıdır ve binlerce yıllık gelişme sonucunda bugünkü halini alabilmiştir. Kayıtlı tarihte yazıyı, çivi yazısını ilk kullananlar Mezopotamya’da yaşayan Sümerler olarak biliniyor. Ondan öncesi yazı bilgilerimiz sınırlı. MÖ 3000 yılından itibaren bu coğrafyada yaşayan topluluklar, kendilerine özgü bir yazı sistemi icat etmişlerdi. Sümerlerin yazı sistemini alarak kendi dillerini geliştirmekte kullandıkları da iddia edilmektedir. Sümerlerin kullandıkları ilk yazı, sadece ağaç dallarına vurulan çentikler ve taşlara kazılan odacıklardan ibaretti. Bu yazıyı örnek alan çevredeki topluluklar bu sistemi kendi dillerine aktardılar. Zamanla yazı gelişmeye, gelişirken de yenilenmeye başladı. Ve Sümerler devrinde icat edilen yazı, asırlar sonra sanat, edebiyat için kullanılmaya başlandı.

Bu parçaya getirilebilecek olan en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çivi Yazısından Sanat ve Edebiyata
Soru Açıklaması
6.
İnsanlar, arkadaşları ile ne kadar çok samimi bir bağlantı içindeyse, o kimselerin huy ve davranışlarını zamanla benimsemeye başlarlar. Kendimize, iyi karakter ve huylara sahip arkadaşlar edinirsek, onların huy ve davranış şekillerini, zaman içinde benimsemiş oluruz. Burada olumsuz bir durum oluşmamaktadır. Ancak, kötü huy ve davranışlara sahip arkadaşlara sahip olanlara, bu
durum tam tersine etki eder. Arkadaşlarımızı seçerken, iyi karakterli ve içten samimi kimselerle
arkadaşlık kurmamız çok önemlidir. Bu da bizim özgüvenimizi artırarak, hayata daha kolay uyum
sağlamamıza etki eder.

Yukarıdaki parçayı özetleyecek atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Üzüm üzüme baka baka kararır.
Soru Açıklaması
7.
Yeni Bir Rekora İmza Atıldı
“Dünyanın okunabilir en küçük şiir kitabı”
yeni bir rekora imza attı. Şair ve yazar Ümit
Yaşar Işıkhan’ın ilk baskısını 1987 yılında
yaptığı “Netekim, Aşktan Sonra Hüzün” adlı
şiir kitabının eni 1, boyu 1,5 cm ve ağırlığı
ise 0,63 gram. Daha önce eni 1,5, boyu 2,5
cm olan kitap bu ölçülerle Guinness Rekorlar Kitabı’na girmiş ve Bakü’de bulunan
Minyatür Kitaplar Müzesinde sergilenmişti.
Yeni boyutlarıyla bir rekor daha kıran kitap
TÜYAP 21. Kitap Fuarı’nda okuyucuların
karşısına çıktı.

 

O Gösterinin Sırrı Çözüldü
İllüzyon gösterilerinde en çok kullanılan
numaralardan biri, metal bir kaşığın ya da
paranın bir illüzyonist eliyle eğilip bükülmesidir. Bu gösterinin altında yatan sır ise
Galyum (Gallium) elementidir. Demire oldukça benzeyen bu elementin erime sıcaklığı 29,76 C derecedir. Yani elinizin sıcaklığı ile eriyik hale gelebilen bu element, ilk
olarak 1875 yılında keşfedilmiştir. Daha
sonra Dimitri Mendeleyev tarafından periyodik tabloda 31 numara ile yerini alan
Galyum elementinin sembolü “GA”dır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinlerin ortak yönlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yazarın kişisel görüşünü içermesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Ömer Mahir yaşca sınıfın en büyüğüdür.
Soru Açıklaması
9.
Kitapların kişiliğimizin oluşmasında ve gelişmesinde önemli bir katkısı vardır. Doğarken her şeyi
bilemeyiz. Böyle bir olanağa sahip olmadığımız
için kitaplar imdadımıza yetişir. Bilmediğimiz şeyleri onlardan öğreniriz. Hayal dünyamızı pek çok
şeyle onlar geliştirir. Düşüncelerimizi onlar olgunlaştırır. Kitaplar bize her şeyi karşılık beklemeden
verirler. Bu yüzden kitaplar bizim en iyi dostumuzdur.

Parçaya göre, aşağıdakilerden hangisi kitapların en iyi dostumuz olmasının nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kişiliğimizin oluşmasında ve gelişmesinde etkisinin olmaması.
Soru Açıklaması
10.
Filler nasıl eğitiliyor biliyor musunuz? Daha yavruyken kalın bir zincirle hayvanın bacağı bir direğe bağlanıyor. Önceleri hayvan kaçmaya çalışıyor ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın ne zinciri koparabiliyor ne de direği yerinden oynatabiliyor. Fil yavrusu ayağında zincirle büyüyor ve kaçamayacağını kabulleniyor. Özgürlük kavramını yitiriyor. İşte bu noktada ayağındaki zincir çözülüyor ve yerine konulan ince bir halatla birkaç santimetre boyunda tahtadan bir çubuğa bağlanıyor. Fil, bu koşullarda kolaylıkla kaçabilecek olmasına rağmen olduğu yerde kalıyor çünkü hâlâ var olduğunu sandığı zincirini asla kıramayacağına inanıyor. Çoğumuzun yaşamı da çocukluğumuzda koşullandığımız kalıpların esaretinde sürüyor.

Yukarıdaki metnin konusu nedir?
Doğru Cevap: "A" Kabullenme
Soru Açıklaması
         
logo
LGS TÜRKÇE
DENEME SINAVI -1-
11.
İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa payı gerçek değerini gösterir, paydası da
kendisini ne zannettiğini. Payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür.

Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İnsan kendisini olduğundan farklı göstermeye çalıştıkça değerini kaybeder.
Soru Açıklaması
12.
Doğruluğu ya da yanlışlığı kişiden kişiye değişmeyen, deney ve gözleme dayanan tarafsız yargılara nesnel yargı denir.
Bu açıklamaya göre hangisinde nesnel bir anlatıma başvurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Türkiye, dört tarafı denizlerle çevrili bir adadır.
Soru Açıklaması
13.
Güneşin altına uzanmış pencereler (1) kapılar (2)
boyalı elektrik telleri (3) otomobiller (4)

Yukarıdaki numaralandırmış yerlerden hangisine üç nokta getirilmesi uygun olur?
Doğru Cevap: "A" 4
Soru Açıklaması
14.
Akşamki partide arkadaşlarıyla iyice eğlendikten sonra bize geldi.

Yukarıdaki cümlede koyu renkli sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?
Doğru Cevap: "D" Akşam erkenden yola çıkıp memleketine doğru gitmeye karar verdi.
Soru Açıklaması
15.
“Her sabah parkta koşar.” cümlesinde “koşar” sözcüğü çekimli bir “fiil”dir ve cümlenin yüklemidir. “Koşar adım oradan uzaklaştı.” cümlesinde ise “koşar” sözcüğü fiil anlamını korumakla birlikte sıfat görevinde olduğu için “sıfat-fiil”dir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat-fiil kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Uzayda yerçekimini algılayamayan kulak şaşkına döner.
Soru Açıklaması
16.
Eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir.

Bu açıklamaya göre hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "A" Yazar eleştirmene şirin gözükmek maksadıyla ikiyüzlü davranıyor.
Soru Açıklaması
17.
Richard Feynman, bilimi herkese yayma çabaları
ve verdiği seminerlerle fizikçiler arasında tanınmış bir bilim adamıdır. 1959'da bir konferansta bir konuşma yapmış ve konuşmasında, eğer atom ve molekül büyüklüklerinde imalat yapılabilirse
birçok yeni keşif olabileceğini söylemiştir. Ayrıca böyle bir şeyin gerçekleşebilmesi için ilk başta
nano ölçekte özel ölçme ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Feynman'ın
bu konuşması, nanobilim ve nano-teknolojinin başlangıcı kabul edilmektedir. Bu konuşmadan
günümüze kadar taramalı, tünellemeli mikroskop, karbon nanotoplar ve karbon nanotüpler gibi
önemli teknolojik gelişmeler sağlandı. Yakın gelecekte tıp ve sağlık alanında üretilebilecek yeni
ürünleri heyecanla bekliyoruz.
Bu parça için kullanılabilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Nanoteknolojinin Doğuşu ve Gelişimi
Soru Açıklaması
18.
Bazı insanların gelecek, düşünceleri aşırı bir ümit ve sonsuz bir güven içindedir. Böyle olmasına
rağmen bunun için bir şey yapmamaları da düşündürücü. İlmi ve bedeni bir faaliyet, plan ve projenin olmadığı sonsuz güven ve gelecek ümidi düşünülebilir mi? Sadece hayal, hedefe bir nebze
olsun yaklaşamayacak boş bir hayalperestlik. Peki, geleceği tasarlamak için hayal kurulmaz mı? Elbette kurulur ancak bunun adı "hayal" değil "ümit"tir. Ümit ile hayal arasındaki ince çizgi ise
çalışmadır. Çalışılır ve sonuç ümitle beklenir. Hiçbir şey yapmadan sırf ümit, ümit değil hayaldir.

Bu parçada yazarın asıl yakındığı durum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kimi insanların hiç çaba sarf etmediği halde gelecek hakkında gereksiz güvene sahip olması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
Doğru Cevap: "A" Bu sözler, kafalarda soru işareti bırakır.
Soru Açıklaması
20.
“ Doğanın canlı unsurlarından biri olan hayvanlar, doğanın şartlarına uygun yaşıyor.”
cümlesini aşağıdaki cümlelerden hangisiyle sürdürdüğümüzde farklı bir metin türü oluşur?
Doğru Cevap: "C" Her bir hayvan, bir besin zinciri içinde mücadelesini sürdürüyor. Araştırmacılar, bilinen hayvan türlerinin yüz binlerle ifade edileceğini belirtiyorlar. Bazı hayvan türleri sıcak iklimlerde, bazı türler de soğuk iklimlerde yaşıyor. Sıcak iklim hayvanlarının deri kalınlığı 5-6 cm, soğuk iklim hayvanlarınınki ise 10-15 cm arasında değişiyor. Kutup ayılarının deri kalınlığının bu oranların da üstünde olduğu biliniyor.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

LGS Türkçe Deneme Sınavı 20 Sorudan oluşmakta 30 Dk süre verilmiştir. Başarılar Dileriz.

 

 

Sayfayı Ziyaret Eden Ziyaretçi Sayısı : 193

Bunu paylaş:

Bunu beğen:

%d blogcu bunu beğendi:
Araç çubuğuna atla